Undervisningsprogram (forår/sommer 2020)
20/5 11:00
Konfliktforebyggelse
med Henrik Møller, Personale Sikkerhed

Konfliktforebyggelse – Inddragelse af forskning/evidens og gennemgang af model – hvad er det der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen.
http://facebook.dk/altidvikar/live

20/5 12:00
Low Arousal
med Henrik Møller, Personale Sikkerhed

Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme til at forebygge, forstå og løse konflikter med. Vi inddrager principperne om ansvar, kontrol, kravtilpasning og affektsmitte.
http://facebook.dk/altidvikar/live

29/5 11:00
Seksualitet og autismespektrumforstyrrelser  1.0
med Psykolog Nina Lildal-Schrøder, PsykologPro

Hvordan håndterer man som personale koblingen mellem seksualitet og Autisme? Og hvordan taler man om det på en professionel måde?

I denne første lektion forsøger vi at aflive nogle af de tabuer der findes omkring seksualitet og psykisk funktionsnedsættelse. 
http://facebook.dk/altidvikar/live

29/5 12:30
Seksualitet og autismespektrumforstyrrelser  2.0
med Psykolog Nina Lildal-Schrøder, PsykologPro

Hvordan håndterer man som personale koblingen mellem seksualitet og Autisme? Og hvordan taler man om det på en professionel måde?

I denne anden lektion kigger vi på, hvordan man taler om seksualitet og sex på en professionel måde. Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål via chat.
http://facebook.dk/altidvikar/live

4/6 11:00
Risikovurdering
med Henrik Møller, Personale Sikkerhed

Det er vigtigt at alle har en ensartet tilgang til risikovurdering. Vi gennemgår forskellige metoder og de kendte risikofaktorer. Målet er at alle får en fælles forståelse for risikovurdering.
http://facebook.dk/altidvikar/live

4/6 12:00
Konfliktstile & Relationens betydning
med Henrik Møller, Personale Sikkerhed

  • TKI – de 5 stile, og hvordan de kan bruges for at forebygge eller håndtere konflikter i praksis. Vi tager udgangspunkt i os selv og de muligheder der findes.
  • Relationens betydning – de forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 
  • Gennemgang af Relationscirklen + relationelle virkemidler

    http://facebook.dk/altidvikar/live

18/6 17:00
Konfliktforebyggelse (aften)
med Henrik Møller, Personale Sikkerhed

Konfliktforebyggelse – Inddragelse af forskning/evidens og gennemgang af model – hvad er det der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen.
http://facebook.dk/altidvikar/live

18/6 19:00
Low Arousal (aften)
med Henrik Møller, Personale Sikkerhed

Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme til at forebygge, forstå og løse konflikter med. Vi inddrager principperne om ansvar, kontrol, kravtilpasning og affektsmitte.
http://facebook.dk/altidvikar/live

Undervisere

Nina Lildal-Schrøder, PsykologPro
Psykolog, Specialist i Psykopatologi, specialiseret i klinisk sexologi, uddannelsesleder på DACS uddannelsen Basal Klinisk Sexologi og forfatter til bogen Kort & godt om LGBT+.
Nina har gennem de sidste 13 år arbejdet med forskellige former for sexologi, med sårbare og socialt udsatte mennesker og i psykiatrien. Nina har stor undervisningserfaring og er en eftertragtet oplægsholder på danske og internationale fagkongresser. Læs mere https://www.psykologpro.dk/

Henrik Møller, Personale-sikkerhed
Mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen, mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 15 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse, giver Henrik Møller grundlaget for at tilbyde et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.​ Læs mere http://personale-sikkerhed.dk/

Scroll til toppen